Net Design ShopUp : Ready Shopping site


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ติดต่อ บริษัท ธาราเซอร์วิส จำกัด 033-641-829 แฟกซ์ 033-641-829  เบอร์ติดต่อ คุณวุฒิพงศ์ 089-693-5551 ไม่ว่าเบอร์ไหนคุณสำคัญเสมอ
เรื่องราวความเป็นมืออาชีพ
การปฏิบัติงานองค์กร เช่น โรงงาน โรงแรม องค์กรต่างๆ ในแต่ละวัน  เริ่มต้นจากการต้องสวมใส่ยูนิฟอร์ม  เสื้อคลุม ถุงมือในโรงงาน  หรือผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปากในห้องอาหาร  ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน ในห้องนอน  ผ้าคลุมสระว่ายน้ำ  ผ้าชนิดต่างๆ ใน ห้องสปา  ล้วนต้องอาศัยความสะอาดในการดูแลผ้าทุกชิ้น เพราะเป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญ  เพื่อจะทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจในความสะอาดและไม่ขยาดต่อกลิ่นและคราบสกปรก
อันไม่พีงประสงค์  หากในแต่ละวันนั้น มีผ้ากองใหญ่ที่ต้องทำความสะอาดและนำผ้ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ต้องอาศํยบุคลากรในการดูแลอย่างใกล้ชิด  ซึ่งโรงงานหรือโรงแรมส่วนใหญ่ ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร หรือต้องใช้เงินลงทุนในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ถึงแม้จะเป็นส่วนงานเพียงเล็กน้อยในธุรกิจ แต่ก็เป็นสิ่งไม่ควรละเลย

บริษัท ธารา เซอร์วิส  จำกัด ได้เริ่มต้นให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จากเครื่องซัก เครื่องรีด แบบธรรมดาไม่กี่เครื่อง  ด้วยความทุ่มเทและใส่ใจในทุกขั้นตอน ทันต่อความต้องการการใช้งานในแต่ละวัน  จนได้รับการยอมรับจากโรงงาน โรงแรม และองค์กรต่างๆ  ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการดูแลผ้าให้สะอาด คงทน และสร้างความประหยัดองค์กร จนทำให้ ณ วันนี้ บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด  มีเครื่องซัก เครื่องสลัด เครื่องอบ เครื่องรีดที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น พร้อมทั้งให้การรับประกันความสะอาด การชดใช้ผ้าสูญหายหรือสูญเสียจากการให้บริการ

แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ธารา เซอร์วิส  อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาสถานที่ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และวางระบบงานเข้าสู่มาตรฐาน ISO ให้เป็นสากล เพราะการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาของบริษัท